Investeren in dé zorgvastgoed parel van Knokke aan een verlaagd BTW tarief van 12%

Hoe u uw eigendom precies wenst te omschrijven, dat doet er eigenlijk niet toe, want Cypres is alles tegelijk. Investeren in zorgvastgoed zoals een erkende assistentiewoning is een goede zaak. De fiscale gunstmaatregelen drukken de kosten en met de verhuur hoeft u zich niet bezig te houden. Serviceflats of assistentiewoningen zijn de ideale belegging, als huuropbrengst voor uzelf en/of als nalatenschap voor uw kinderen.

Vlaanderen telt maar 13.000 vierkante kilometer. Daar komt geen vierkante meter grond meer bij. Deze bewering gaat nergens meer op dan aan onze Belgische Kust. De beschikbare ruimte neemt zelfs elk jaar een beetje af omdat er zo intensief wordt gebouwd. Een eigendomstitel op een stukje van die grond is dus altijd een goede investering. Residentie Cypres is zo'n stukje grond en biedt de oplossing voor wie nu reeds denkt aan later. 

Maak nu een afspraak

U koopt aan een gunstig tarief van 12% BTW

Wenst u te investeren in nieuwe assistentiewoningen, dan kan dat tegen het verlaagd btw-tarief van 12%. U moet echter wel bereid zijn om deze serviceflat ter beschikking te stellen aan een erkende beheerder van een 'groep van assistentiewoningen'. In de btw-wetgeving is een verlaagd btw-tarief ingevoerd voor gebouwen die specifiek bestemd zijn voor de huisvesting van bejaarden vanaf 65.

Zorgvastgoed fiscaal aantrekkelijk

U betaalt bijzonder weinig belastingen op de huurinkomsten uit uw zorgvastgoed. Daarnaast wordt de meerwaarde die gerealiseerd wordt op onroerende goederen fiscaal gunstig behandeld.

Maak nu een afspraak


Achterzijde - tuinzijde Cypres Knokke

Serviceflat in Knokke aan zee

U koopt Serviceflat 2.11 in volle eigendom

U investeert niet door middel van erfpacht of obligatie met woonrecht. Nee, u wordt eigenaar van de grond en het gebouw, u beschikt dus over alle rechten met betrekking tot de serviceflat. U beslist zelf om uw eigendom te verhuren, te verkopen of  zelf te bewonen. Dat is de veiligste en slimste keuze met het oog op uw toekomst en die van uw naasten. In Cypres wordt u investering gemaximaliseerd door een hoogstaande bouwtechnische kwaliteit, modern comfort en een luxueuze afwerking te combineren met enerzijds de faciliteiten van deze mondaine en bruisende kustgemeente en anderzijds de zeer uitgebreide en hoogwaardige dienstverlening.

Maak nu een afspraak

Vastgoed is een veilige & stabiele belegging

Vastgoed in het algemeen - en Knokke is hierop zeker geen uitzondering - blijkt steeds een stabiele belegging te zijn. Bovendien bestaat het rendement van vastgoed uit 3 belangrijke elementen: de fiscaliteit, het huuropbrengst en de meerwaarde. Een spreiding dus binnen uw investering van 3 parameters die min of meer op een onafhankelijke manier ten opzichte van elkaar evolueren. Bovendien geniet u nog eens van de jaarlijkse indexering van huuropbrengsten.

Investeren in vastgoed behoedt u voor ongename of plotse verrassingen. De toekomst is heel helder: uw vermogen is veilig, want het bestaat uit tastbare zaken (grond en stenen). Bovendien groeit dat vermogen gestaag aan, wat er ook gebeurt.

Vastgoed is vandaag de enige belegging waarbij u verzekerd bent van een aantrekkelijk en duurzaam rendement, twee essentiële elementen voor een slimme investering in zorgvastgoed op lange termijn.

Vastgoed was nooit goedkoper

Het lijkt misschien tegenstrijdig om eerst te zeggen dat de prijzen voor de gronden en woningen stijgen om daarna te claimen dat vastgoed nooit goedkoper was. En toch klopt het. Want de intrestvoet op vastgoedleningen stond nog nooit zo laag. En dat terwijl de huurprijzen maar blijven toenemen. 

Uw vastgoedinvestering betaalt zichzelf dus al slapend terug. Met de huuropbrengsten dekt u ruimschoots de kosten voor de aankoop van uw serviceflat. En als de afbetaling afgerond is, hebt u een kwaliteitsvolle erkende assistentiewoning waarin het heerlijk vertoeven is, mét een hoge marktwaarde.

Vastgoed parel Cypres in Knokke